Tập tin : SouthAmericaColorText.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-SouthAmericaColorText.jpg
504x576 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.freeusandworldmaps.com