Tập tin : south_america_1790_1911.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-south_america_1790_1911.jpg
1404x1744 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.emersonkent.com