Tập tin : image006.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-image006.jpg
288x310 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : maps.unomaha.edu