Tập tin : GABpsamer.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-GABpsamer.jpg
300x377 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.amaps.com