Tập tin : america-map.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-america-map.jpg
536x632 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com