Tập tin : south-america.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-south-america.jpg
600x750 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : geology.com