Tập tin : newworldsa.png
Bản đồ-Nam Mỹ-newworldsa.png
498x284 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.worldatlas.com