Tập tin : south_america_map.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-south_america_map.gif
356x230 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.cheapoair.com