Tập tin : sanewlnd.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-sanewlnd.gif
462x460 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.worldatlas.com