Tập tin : stock-photo-a-color-map-of-south-america-54973396.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-stock-photo-a-color-map-of-south-america-54973396.jpg
362x470 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : image.shutterstock.com