Tập tin : South_America_map3.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-South_America_map3.jpg
2150x3032 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : map.vbgood.com