Tập tin : sampleMapLarge.png
Bản đồ-Nam Mỹ-sampleMapLarge.png
1000x1300 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : vdiplomacy.com