Tập tin : southamericalarge.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-southamericalarge.jpg
980x1273 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.worldatlas.com