Tập tin : MapSouthAmerica.gif
Bản đồ-Nam Mỹ-MapSouthAmerica.gif
474x529 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.witiger.com