Tập tin : political_and_physical_map_of_south_america.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-political_and_physical_map_of_south_america.jpg
1225x1735 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.vidiani.com