Tập tin : americas_countries.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-americas_countries.jpg
1000x1521 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : lifeoflieke.files.wordpress.com