Tập tin : southamerica-map.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-southamerica-map.jpg
750x883 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net