Tập tin : satimesnew.png
Bản đồ-Nam Mỹ-satimesnew.png
378x415 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : www.worldatlas.com