Tập tin : place3-urbanextent-south-america.jpg
Bản đồ-Nam Mỹ-place3-urbanextent-south-america.jpg
791x1024 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nam Mỹ
Quyền tác giả : sedac.ciesin.columbia.edu