Tập tin : nassau2map.jpg
Bản đồ-Nassau-nassau2map.jpg
1000x276 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nassau
Quyền tác giả : www.bahamasvacationguide.com