Tập tin : map_nassau-853x566.jpg
Bản đồ-Nassau-map_nassau-853x566.jpg
853x566 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nassau
Quyền tác giả : ben-yehudahs.com