Tập tin : environmap_000.JPG
Bản đồ-Nassau-environmap_000.JPG
497x631 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nassau
Quyền tác giả : www.nassaucountyny.gov