Tập tin : Nassau%20maps_01.gif
Bản đồ-Nassau-Nassau%20maps_01.gif
850x473 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Nassau
Quyền tác giả : fox1966.org