Tập tin : niger-political-map.jpg
Bản đồ-Niamey-niger-political-map.jpg
1200x918 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Niamey
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com