Tập tin : Loyalty_Islands_map.png
Bản đồ-Nouvelle-Calédonie-Loyalty_Islands_map.png
700x628 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Nouvelle-Calédonie
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org