Tập tin : tonga.jpg
Bản đồ-Nukuʻalofa-tonga.jpg
300x328 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Nukuʻalofa
Quyền tác giả : www.marianne-heinz.ch