Tập tin : 800px-Mosquee_Ouagadougou.jpg
Bản đồ-Ouagadougou-800px-Mosquee_Ouagadougou.jpg
800x450 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Ouagadougou
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org