Tập tin : 12404686.jpg
Bản đồ-Ouagadougou-12404686.jpg
500x333 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Ouagadougou
Quyền tác giả : mw2.google.com