Tập tin : Montenegro-map_1_r8.jpg
Bản đồ-Podgorica-Montenegro-map_1_r8.jpg
858x686 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Podgorica
Quyền tác giả : adrianwood.ch