Tập tin : Map%2520of%2520Port%2520Louis_thumb.jpg
Bản đồ-Port Louis-Map%2520of%2520Port%2520Louis_thumb.jpg
480x326 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Port Louis
Quyền tác giả : lh3.ggpht.com