Tập tin : port_au_prince_osm_0_png_720x1000_q85.jpg
Bản đồ-Port-au-Prince-port_au_prince_osm_0_png_720x1000_q85.jpg
720x523 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Port-au-Prince
Quyền tác giả : greenash.net.au