Tập tin : 17972-B9994CBE11F60D588525770B00579CFA-map.png
Bản đồ-Port-au-Prince-17972-B9994CBE11F60D588525770B00579CFA-map.png
4017x2839 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Port-au-Prince
Quyền tác giả : img.static.reliefweb.int