Tập tin : Prague-Tram-Map.png
Bản đồ-Praha-Prague-Tram-Map.png
3200x2262 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Praha
Quyền tác giả : www.mappery.com