Tập tin : prague_map.jpg
Bản đồ-Praha-prague_map.jpg
600x457 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Praha
Quyền tác giả : www.czechstay.com