Tập tin : praia-da-rocha-map.jpg
Bản đồ-Praia-praia-da-rocha-map.jpg
1200x550 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Praia
Quyền tác giả : www.planetware.com