Tập tin : map1.jpg
Bản đồ-Praia-map1.jpg
800x568 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Praia
Quyền tác giả : www.caboverde.com