Tập tin : PreviousMap_PraiaVieira.gif
Bản đồ-Praia-PreviousMap_PraiaVieira.gif
1070x1507 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Praia
Quyền tác giả : www.wmoc2008.fpo.pt