Tập tin : txu-oclc-6472044-nk34-5.jpg
Bản đồ-Priština-txu-oclc-6472044-nk34-5.jpg
5000x3798 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Priština
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu