Tập tin : txu-oclc-49607047-pristina-1993.jpg
Bản đồ-Priština-txu-oclc-49607047-pristina-1993.jpg
5650x5572 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Priština
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu