Tập tin : pristina-north-map.jpg
Bản đồ-Priština-pristina-north-map.jpg
1800x2473 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Priština
Quyền tác giả : cityfine.com