Tập tin : 101110_pristina_short.jpg
Bản đồ-Priština-101110_pristina_short.jpg
2270x1555 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Priština
Quyền tác giả : hostost.com