Tập tin : Kosovo_Regions_map.png
Bản đồ-Priština-Kosovo_Regions_map.png
1689x1997 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Priština
Quyền tác giả : wikitravel.org