Tập tin : Kosovo-_Pristina_1995.jpg
Bản đồ-Priština-Kosovo-_Pristina_1995.jpg
1066x1600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Priština
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com