Tập tin : xgF0oAn.jpg
Bản đồ-Sân bay Nuuk-xgF0oAn.jpg
700x495 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay Nuuk
Quyền tác giả : i.imgur.com