Tập tin : 54_big.jpg
Bản đồ-Sân bay Nuuk-54_big.jpg
700x488 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay Nuuk
Quyền tác giả : photos.wikimapia.org