Tập tin : Nuuk_Airport_5.jpg
Bản đồ-Sân bay Nuuk-Nuuk_Airport_5.jpg
4608x3072 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay Nuuk
Quyền tác giả : www.arctictoday.com