Tập tin : Airport-city.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Hato-Airport-city.jpg
960x720 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Hato
Quyền tác giả : curacaochronicle.com