Tập tin : map_int_3f-en.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Jeju-map_int_3f-en.png
1787x1634 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Jeju
Quyền tác giả : www.fuk-ab.co.jp