Tập tin : map-img_0.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kosrae-map-img_0.jpg
1360x735 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kosrae
Quyền tác giả : www.micronesiatour.com