Tập tin : 800-7.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kuching-800-7.jpg
800x533 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kuching
Quyền tác giả : static.asiawebdirect.com